Servicevilkår


Opsummering af servicevilkår

Når du bruger vores service, vores hjemmeside, www.tempiselect.dk og vores applikation, Tempi, gælder følgende servicevilkår Unique Watches ApS.
Nedenfor har vi lavet en opsummering af vores servicevilkår for at give dig et overblik. Det er dog servicevilkårene, der til enhver tid er gældende. Ved uoverensstemmelser mellem opsummeringen og de servicevilkårene, gælder servicevilkårene.


Unique Watches ApS tilbyder en service, hvor brugere kan købe ure.
Ordet bruger dækker her over en privatperson og en erhvervsdrivende.
Handelen mellem brugerne foregår gennem Unique Watches ApS’ app, Tempi, og gennem vores hjemmeside, www.tempiselect.dk. Samlet kaldes dette for Handelsplatformen.


Tempi kan downloades i en appstore.


Unique Watches ApS er afhængig af 3. parter for at drive Handelsplatformen. Unique Watches ApS tager derfor forbehold over for mangler eller servicesvigt hos Unique Watches ApS’ tredjepartsleverandører.


Brugeren skal holde Unique Watches ApS skadesløs, hvis tredjemand retter et krav mod Unique Watches ApS, som skyldes brugerens misligholdelse.
Brugeren kan til enhver tid slette sin profil.


Unique Watches ApS sletter brugere uden varsel ved mistanke om svindel.
Som udgangspunkt kan vi ændre servicevilkår med 15 dages varsel.
-------------------------------------------------------SLUT----------------------------------------------------------

SERVICEVILKÅR

Introduktion

Velkommen til Unique Watches ApS’ Handelsplatform forstået som vores applikation, Tempi, og vores hjemmeside.


Handelsplatformen sælger ure på handelsplatformen.


Når du benytter Handelsplatformen, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Unique Watches ApS, CVR-nr.: 40048227, Gammel Kongevej 137 A, st. 2, 1850 Frederiksberg C (”UW”). Disse servicevilkår træder i kraft ved oprettelse og brug af vores leverede services.

Anvendelse af Handelsplatformen
Når du bruger (samlet benævnt ”Indhold”), accepterer du at undlade at gøre følgende:    

- krænke nærværende servicevilkår eller vores regler for annoncering
- belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Handlsplatformen,
- kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold,
- benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Handelsplatformen og indsamle Indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse,
- sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden de relevante personers samtykke,
- omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser eller Handelsplatformen.      


Misbrug af Handelsplatformen
Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret Indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores servicevilkår.

Vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt Indhold eller brugernes benyttelse af vores Handelsplatform eller ydelser.

Rettigheder til Indhold
Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores Handelsplatform eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.


Sikkerhed
Du skal kontakte os straks, hvis du har mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgang til Handelsplatformen er blevet misbrugt. Unique Watches ApS dækker ikke noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning, hvis tabet er en følge af, at adgang er blevet misbrugt.

Lukning af din konto
Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke din konto på Handelsplatformen. 

Vi henviser til vores privatlivs- og cookiepolitik.

Generelt
Disse servicevilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på Unique Watches ApS, udgør hele aftalen mellem Unique Watches ApS og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Unique Watches ApS har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.


Tvister afgøres efter dansk ret og ved civilt søgsmål med Unique Watches ApSs hjemsted som rette værneting.


Såfremt Unique Watches ApS ikke håndhæver en særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt.


Såfremt en domstol finder nogle af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.


Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn.


Ændringer
Vi kan opdatere disse servicevilkår med minimum 15 dages varsel. I så fald modtager du en mail herom. Opdateringerne træder dog i kraft inden, hvis du opretter Indhold på Handelsplatformen.